Spårhund

Spårträning i skogen idag.
Yeppe tjöt av förväntan i bilen och hade en underbar stund mellan  tall och gran. Idag var till och med skanken god. Att åka hem kändes däremot mindre nödvändigt.
Om han fortsätter som han har börjat kommer han att bli en  jätteduktig spårhund!